Att möta påverkan från främmande makt
Att möta påverkan från främmande makt

Checklista

I samarbete med våra vänner hos Afactor har vi tagit fram en checklista för att hjälpa organisationer att möta påverkan från främmande makt.

Genom att känna till gråzonen och hur den påverkar oss, hur främmande makt rekryterar människor och hur de kan skada organisationen och samhället kan vi skapa ett samhälle med stark motståndskraft. 

  • Vet alla i din organisation vad gråzonsproblematik är?
  • Känner alla till rekryteringstrappan?
  • Vet du med säkerhet att organisationen styrs utan yttre otillåten påverkan?
  • Vet ni vilken information och vilka tillgångar hos er som är skyddsvärda?
  • Känner ni till era sårbarheter?

Svarar du nej på någon av frågorna, och vill ha stöd i att hitta åtgärder? Kontakta oss.

Checklista

I samarbete med våra vänner hos Afactor har vi tagit fram en checklista för att hjälpa organisationer att möta påverkan från främmande makt.

Genom att känna till gråzonen och hur den påverkar oss, hur främmande makt rekryterar människor och hur de kan skada organisationen och samhället kan vi skapa ett samhälle med stark motståndskraft. 

  • Vet alla i din organisation vad gråzonsproblematik är?
  • Känner alla till rekryteringstrappan?
  • Vet du med säkerhet att organisationen styrs utan yttre otillåten påverkan?
  • Vet ni vilken information och vilka tillgångar hos er som är skyddsvärda?
  • Känner ni till era sårbarheter?

Svarar du nej på någon av frågorna,
och vill ha stöd i att hitta åtgärder?
Kontakta oss.