Hantera hot & obehag i arbetet

Hantera hot och
obehag i arbetet

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6,5 timmar under 1 dag.
När utbildningen hålls via en digital plattform delas den upp i 2 halvdagar.
Här är några exempel på vad som ingår i grundutbildningen.

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Hantera hat, hot
& obehag i arbetet

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6 timmar under 1 dag. När utbildningen hålls via en digital plattform delas den
upp på 2 halvdagar.

Här är några exempel på vad som ingår.

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Utveckla organisationen

En tid efter Hantera hot & obehag i arbetet brukar många verksamheter följa upp med en fördjupningsutbildning. Ibland behövs stöd på vägen,
så här följer fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

Utveckla organisationen

En tid efter Hantera hot & obehag i arbetet brukar många verksamheter följa upp med en fördjupningsutbildning. Ibland behövs stöd på vägen, så här följer fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö?

/

Fördjupning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning
för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera. 

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.
/

Förändring & kommunikation

Vi hjälper er utveckla era arbetssätt genom etablerad förändringsmetodik och kommunikation. 

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730669797

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se