Utbildning för hela personalgruppen

Hantera hot och obehag i arbetet

Hantera hot och
obehag i arbetet

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6 timmar under 1 dag.
När utbildningen hålls via en digital plattform delas den upp i 2 halvdagar.
Här är några exempel på vad som ingår.

Arbetar du på bibliotek? Vi har särskilt anpassade utbildningar för bibliotek. 

Utgår från er verksamhet och vardag

För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver ni tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i er vardag.

Träna både tanke och handling

Visste du att du bara kan minnas det du tänkt? Därför innebär våra utbildningar alltid ett aktivt deltagande. Vi arbetar i workshopform där kortare informationspass varvas med övningar, diskussioner och aktiviteter.

Vad innehåller utbildningen?

Här är några av delarna ur innehållet:

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Hantera hat, hot
& obehag i arbetet

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6 timmar under 1 dag. När utbildningen hålls via en digital plattform delas den
upp på 2 halvdagar.

Här är några exempel på vad som ingår.

Arbetar du på bibliotek? Vi har särskilt anpassade utbildningar för bibliotek. 

Utgår från er verksamhet och vardag

För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver ni tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i er vardag.

Träna både tanke och handling

Visste du att du bara kan minnas det du tänkt något om? Därför innebär våra utbildningar alltid ett aktivt deltagande. Vi arbetar i workshopform där kortare informationspass varvas med övningar, diskussioner och aktiviteter.

Vad innehåller utbildningen?

Här är några av delarna ur innehållet:

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730669797

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

Professionellt förhållningssätt & bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.