Om oss

Om Hantera Agera

 I gränsen mellan HR:s ansvarsområde och säkerhetsavdelningen finns ibland ett tomrum. Där hamnar ofta rädsla, obehag och andra ibland svårdefinierade reaktioner. Där verkar vi. För även om du är fysiskt trygg kan tankar och kroppsliga reaktioner vara svåra att hantera och ge långtgående konsekvenser över tid. Tillsammans med dig och din organisation bygger vi en långsiktig trygghet, så att ni orkar med, även när det är svårt.

Philippa Borgh

Philippa Borgh

Legitimerad psykolog

Philippa vill göra psykologiska teorier och ny forskning konkret och användbar i arbetslivet. Hon tycker särskilt om att följa individer och organisationer när de förflyttar sig i tanke och handling, lär nytt och utmanas i sina förutfattade meningar. Mottot är evolution och inte revolution. Philippa är specialist på vuxenlärande och har arbetat med utbildningsfrågor inom myndigheter som Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan. Hon har även arbetat med lärande i organisationer, förändringsledning samt kliniskt inom rättspsykiatrin. Hon har hittat bra sätt att vara i nuet på hästryggen och i yogan.
Johannes Jakobsson

Johannes Jakobsson

Journalist & författare

Johannes vill skapa motståndskraft och resiliens i samhällsviktiga organisationer. Gärna med fokus på det fria ordet. Han har lång erfarenhet av journalistiskt grävarbete på tidskriften Expo och har jobbat som producent och redaktör på stora medieproduktioner så som Efterlyst och Nyhetsmorgon. Genom arbetet har Johannes upplevt och hanterat såväl allvarliga incidenter som en personlig utsatthet för hot, hat, trakasserier och drev. Idag jobbar han med utbildningar och stödinsatser till utsatta verksamheter samt med kommunikation, lärande och PR. Johannes är ofta uppkopplad, men på fritiden lockar skogen och de öppna fjällens sus.
Maria Martinsson

Maria Martinsson

Förändringsledare & kommunikatör

För Maria är det viktigt att människor får komma till tals och utforska sin egen situation och sina egna utmaningar – mot bakgrund av det sammanhang de befinner sig i. Hon strävar efter samtalsklimat där människor känner sig fria att dela sina upplevelser, uttrycka sina befintliga tankar och prova nya. Maria har arbetat med förändringsledning, möten och kommunikation på myndigheter som Säkerhetspolisen och Glesbygdsverket, men också i näringsliv. Maria finner lugnet och inspirationen i litteraturen, vännerna och skogen.

Det handlar om människor

Vi vill att människor ska vara bättre rustade att hantera spända och påfrestande situationer med andra människor. Därför baserar vi våra utbildningar på den samlade forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende och våra biologiska och psykologiska behov. Det gör att vi känner oss trygga i de modeller och verktyg vi använder i vårt arbete för robustare individer och organisationer. 

I grund och botten handlar det om människan – om kommunikation och möten. Här kan mycket gå fel och det är lätt att misstolka varandra, och situationer trappas upp.