Sexistiskt hot och våld

Såhär använder du tjänsten
Beställ inloggningTillgänglighetsredogörelse

Självstudiematerial uppdelat i 4 teman

Materialet är ett självstudiematerial som är uppdelat i följande 4 teman:

  1. Vad sexistiskt hot och hat är och hur det skiljer sig från andra former av utsatthet.
  2. Hur sexistiskt hot och hat tar sig uttryck i praktiken och vilka konsekvenser det får.
  3. Vilka förövarna är, vad som kan förväntas att de gör och hur de agerar.
  4. Hur människor kan förbereda sig för att möta den här typen av påverkan.

Varje tema är fristående och kan studeras i valfri ordning.

Du möter forskare, experter och personer som delar med sig av sina erfarenheter av utsatthet. I materialet varvas text, grafik, film och reflektionsfrågor. 

Tjänsten är framtagen som en del i SKRs arbete med att ge stöd till kommuner och regioner att med systematik förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda, med stöd av regeringen.