Professionellt förhållningssätt & bemötande

Utbildning

Professionellt förhållningssätt & bemötande- trygg i din yrkesroll

En osäkerhet i bemötande och gränssättning, stress i att inte räcka till samt suddiga gränser mellan privat och yrke är en utmaning i många människohjälpande yrken idag. Vikten av att känna sig trygg i sin yrkesroll som en grund för ett gott och förtroendefullt bemötande, men samtidigt kunna hålla en yrkesmässig distans, löper som en röd tråd genom denna utbildning.

Vad innebär "professionell"?

Vilka föreställningar finns om professionalitet jämfört med att vara personlig eller privat? Vilken påverkan kan ett icke-professionellt bemötande ha på organisationers och individers säkerhet?

Hjärnans hot- och återhämtningssystem

Hjärnans hotsystem vill att vi reagerar och presterar direkt när vi utsätts för något obehagligt. Detta är enkelt för oss, men också en energitjuv.

Affektsmitta - strategier för att inte dras med

Affektsmitta hjälper oss i sociala samspelet, men kan orsaka problem när vi smittas av sorg, ilska och rädsla. Särskilt när vi arbetar i miljöer där vi behöver hantera svåra situationer tillsammans med andra. 

}

Form & förutsättningar

Utbildningen omfattar 6 h workshop och ni deltar med kollegorna. På så sätt kan ni tillsammans genast omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Utbildning

Professionellt förhållningssätt & bemötande – trygg i din yrkesroll

En osäkerhet i bemötande och gränssättning, stress i att inte räcka till samt suddiga gränser mellan privat och yrke är en utmaning i många människohjälpande yrken idag. Vikten av att känna sig trygg i sin yrkesroll som en grund för ett gott och förtroendefullt bemötande, men samtidigt kunna hålla en yrkesmässig distans, löper som en röd tråd genom denna utbildning.

Vad innebär "professionell"?

Vilka föreställningar finns om professionalitet jämfört med personlig och privat? Vilken påverkan kan ett icke-professionellt bemötande ha på organisationers och individers säkerhet?

Hjärnans hot- och återhämtningssystem

Hjärnans hotsystem vill att vi reagerar och presterar direkt när vi utsätts för något obehagligt. Detta är enkelt för oss, men också en energitjuv.

Affektsmitta - strategier för att inte dras med

Affektsmitta hjälper oss i sociala samspelet, men kan orsaka problem när vi smittas av sorg, ilska och rädsla. Särskilt när vi arbetar i miljöer där vi behöver hantera svåra situationer tillsammans med andra.

}

Form & förutsättningar

Utbildningen omfattar 6,5 h workshop och ni deltar med kollegorna. På så sätt kan ni tillsammans genast omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730669797

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

Hantera hot & obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Utbildning om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.