Att stötta en utsatt kollega

Utbildning

Så stöttar du en
utsatt kollega

Det kan vara svårt att veta hur vi ska bemöta en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll. Det blir lätt ensamt runt personen, då vi känner oss osäkra på hur vi ska närma oss. För många av oss är det en obehaglig och stressande situation när personer i vår närhet har det svårt. Vi är oroliga för att säga fel saker eller överträda någons integritet  

w

Träning i bemötande

Vi tränar på bemötande i situationer där vi själva ibland är besvärade, obekväma och stressade.

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande används som en metod i träningen för att bättre bemöta de tre huvudsakliga behov personer som har blivit utsatta för hat och hot vanligtvis har.

Handlingsalternativ

Vi diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och olika handlingsalternativ.

}

Form & förutsättningar

Utbildningen omfattar 3 h workshop och ni deltar med kollegorna. Då kan ni tillsammans genast omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Så stöttar du en 
utsatt kollega

Det kan vara svårt att veta hur vi ska bemöta en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll. Det blir lätt ensamt runt personen, då vi känner oss osäkra på hur vi ska närma oss. För många av oss är det en obehaglig och stressande situation när personer i vår närhet har det svårt. Vi är oroliga för att säga fel saker eller överträda någons integritet  

w

Träning i bemötande

Vi tränar på bemötande i situationer där vi själva ibland är besvärade, obekväma och stressade.

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande används som metod i träningen för att bättre bemöta de tre huvudsakliga behov personer som har blivit utsatta för hat och hot vanligtvis har.

Handlingsalternativ

Vi diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och olika handlingsalternativ.

}

Form & förutsättningar

Utbildningen omfattar 3 h workshop och ni deltar med kollegorna. Då kan ni tillsammans genast omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730669797

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

Hantera hot & obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Professionellt förhållningssätt & bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.