Våra tjänster

Utgår från er verksamhet

Våra utbildningar genomför ni med fördel tillsammans, chef och medarbetare. För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver ni tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i er vardag. Lärande handlar om träning i både tanke och handling. Utbildningsdagen gör sitt till, och sedan kommer praktisk vardag. På så sätt kan ni tillsammans göra er arbetsmiljö tryggare.

Aktivt deltagande

Visste du att du bara kan minnas det du tänkt? Därför innebär våra utbildningar ett aktivt deltagande. Vi människor behöver tid och möjlighet att tolka och bearbeta mindre mängder information till tidigare kunskaper, egen vardag och förutsättningar. Om vi inte gör det kommer informationen aldrig flytta in i vårt långtidsminne.

Vi arbetar i workshopform där kortare informationspass varvas med övningar, diskussioner och aktiviteter. Det innebär att vi har ett begränsat antal deltagare på våra ubildningar. 

Vilken utbildning passar er?

Grundutbildning i att hantera hot och obehag, en påbyggnad för er som genomfört den tidigare eller temautbildningar? Eller så anpassar vi en utbildning helt utifrån era särskilda behov.

Arbetar du på bibliotek? Vi har särskilt anpassade utbildningar för bibliotek. 

Hantera hot & obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Professionellt bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

Hantera hot & obehag på bibliotek

Många biblioteksanställda dras med en otrygg arbetsmiljö med hot, hat och trakasserier. Över 800 har gått vår utbildning för att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, även i utsatta situationer.

Stötta en utsatt kollega

Hur stöttar ni en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll? Vi tränar bemötande och aktivt lyssnande och diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och handlingsalternativ i denna workshop.

Utveckla organisationen

Ibland behövs stöd på vägen, så här är fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

Utveckla organisationen

En tid efter Hantera hot & obehag i arbetet brukar många verksamheter följa upp med en fördjupningsutbildning. Ibland behövs stöd på vägen, så här följer fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö?

/

Fördjupning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning
för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera. 

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.
/

Förändring & kommunikation

Vi hjälper er utveckla era arbetssätt genom etablerad förändringsmetodik och kommunikation. 

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730669797

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se