Våra tjänster

Utgår från er verksamhet

Vår utbildning genomför ni tillsammans, chef och medarbetare.
För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver ni tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i er vardag. Lärande handlar om träning i både tanke och handling. Utbildningsdagen gör sitt till, och sedan kommer praktisk vardag. På så sätt kan ni tillsammans göra er arbetsmiljö tryggare.

Aktivt deltagande

Visste du att du bara kan minnas det du tänkt? Därför innebär våra utbildningar ett aktivt deltagande. Vi människor behöver tid och möjlighet att tolka och bearbeta mindre mängder information till tidigare kunskaper, egen vardag och förutsättningar. Om vi inte gör det kommer informationen aldrig flytta in i vårt långtidsminne.

Vi arbetar i workshopform där kortare informationspass varvas med övningar, diskussioner och aktiviteter. Vi är 2 utbildare och deltagarna max 24 stycken.

Hantera hot & obehag
– en grundutbildning

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6 timmar under 1 dag.
När utbildningen hålls via en digital plattform delas den upp i 2 halvdagar.
Här är några exempel på vad som ingår i vår grundutbildning.

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Hantera hat, hot
& obehag
Grundutbildning

Hantera Ageras grundutbildning omfattar 6 timmar under 1 dag. När utbildningen hålls via en digital plattform delas den upp på 2 halvdagar. Här är några exempel på vad som ingår i vår grundutbildning.

+

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

w

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

l

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Utveckla organisationen

Efter grundutbildningen behöver ni kanske en fördjupningsutbildning. Eller så har ni behov av något annat. Här är några exempel på sådant vi kan hjälpa till med.

Utveckla organisationen

Efter grundutbildningen behöver ni kanske en fördjupningsutbildning. Eller så har ni behov av något annat. Det här är några exempel på sådant vi kan hjälpa till med.

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö?

/

Fördjupning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning
för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera. 

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.
/

Förändring & kommunikation

Vi hjälper er utveckla era arbetssätt genom etablerad förändringsmetodik och kommunikation. 

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Jag är intresserad av en utbildning. Hur gör jag nu?

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar. 

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi bokar datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp på två olika dagar.

Ring gärna vid frågor

0730996767

Det går bra att mejla också

info@hantera-agera.se