Villkor vid beställning av utbildning

Kunduppgifter

De personuppgifter du lämnar till Hantera Agera i samband med köp av utbildning används för fakturering, information och annat som syftar till goda kundrelationer. Hantera Agera garanterar att ingen annan använder uppgifterna för marknadsföring. Hantera Agera lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter inom ramen för personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med GDPR-förordningen för hantering av personuppgifter inom EU. Hantera Agera raderar dina personuppgifter efter genomfört uppdrag om du kontaktar oss med ett sådant önskemål.

Betalning
All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Betalning ska ske till Hantera Ageras plusgiro 891705-6 med angivande av fakturanummer.

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift.

Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav. Faktura skickas som pdf-fil eller via fysisk post.

Avbokningsregler

Följande regler gäller för avbokningar av Hantera Ageras utbildningar: Anmälan är bindande så snart Hantera Agera accepterat bokningen och skickat bekräftelse till beställaren.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Hantera Agera. Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren betala 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 2 veckor före kursstart ska beställaren betala 100 % av kursavgiften.

Ersättning därutöver utbetalas ej.