Webbinarier

Webbinarier

Anmäl dig till ett av våra webbinarier.

Vi vill skapa motståndskraft mot hot, hat, trakasserier och samtidigt verka för en god arbetsmiljö. Våra webbinarier är kostnadsfria – och korta. Välkommen att anmäla dig.

Gör en förebyggande insats mot hot, hat och obehag

Vi använder oss av modeller och verktyg som syftar till att hantera obehagskänslor och spända situationer. Syftet är att minska oro och öka den upplevda tryggheten.

På det viset vill vi bidra till en ökad kunskap om hur människor påverkas av att jobba i miljöer där de utsätts för negativ påverkan, utan att detta hanteras på ett strukturerat sätt.

Anmäl dig till ett av våra webbinarier.

Vi vill skapa motståndskraft mot hot, hat, trakasserier och samtidigt verka för en god arbetsmiljö. Våra webbinarier är kostnadsfria – och korta. Välkommen att anmäla dig.

Gör en förebyggande insats mot hot, hat och obehag

Vi använder oss av modeller och verktyg som syftar till att hantera obehagskänslor och spända situationer. Syftet är att minska oro och öka den upplevda tryggheten.

På det viset vill vi bidra till en ökad kunskap om hur människor påverkas av att jobba i miljöer där de utsätts för negativ påverkan, utan att detta hanteras på ett strukturerat sätt.

Vilket tema passar dig?

Webbinarierna handlar på olika sätt om hur man kan göra sin organisation tryggare. Vill du diskutera med någon som upplever liknande saker, veta hur du kan hjälpa en kollega eller få koll på vad som gör att vi människor klarar av svåra händelser?

Välkommen att anmäla dig.

1.

Hantera hot & obehag
i jobbet

Har er verksamhet en plan för hur ni ska agera vid en hotfull eller obehaglig situation? Att förbereda är nyckeln. När personangrepp och hot väl sker är risken att ni påverkas av stress och obehagskänslor stor.

30 minuter

2.

Så stöttar du
en utsatt kollega

Hur kan du som chef eller kollega stötta en kollega som varit utsatt för någon form av hot, hat eller annan obehaglig händelse? 

30 minuter

Anmäl dig till Hantera Ageras webbinarier
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du veta när vi bjuder in till webbinarier.
När du anmäler dig till våra webbinarier läggs du till i Hantera Ageras kontaktregister. Så behandlar vi personuppgifter.

3.

Copingstrategier
& återhämtning

5 faktorer har särskild betydelse för att hantera svåra händelser i livet – copingstrategier. Dessa kan ses som vår psykologiska rustning. Forskning visar att dessa egenskaper och strategier hjälper människor att hantera stress framgångsrikt.

30 minuter

4.

Hantera
affektsmitta

Affektsmitta hjälper oss i sociala samspelet med andra människor. Det kan dock bli problematiskt när vi smittas av negativa affekter som sorg, ilska och rädsla, särskilt när vi arbetar i miljöer där vi behöver hantera svåra situationer. 

30 minuter

Vilket tema passar dig?

Webbinarierna handlar på olika sätt om hur man kan göra sin organisation tryggare. Vill du diskutera med någon som upplever liknande saker, veta hur du kan hjälpa en kollega eller få koll på vad som gör att vi människor klarar av svåra händelser?

1.

Hantera hot & obehag
i jobbet

Har er verksamhet en plan för hur ni ska agera vid en hotfull eller obehaglig situation? Att förbereda är nyckeln. När personangrepp och hot väl sker är risken att ni påverkas av stress och obehagskänslor stor.

30 minuter.

2.

Så stöttar du
en utsatt kollega

Hur kan du som chef eller kollega stötta en kollega som varit utsatt för någon form av hot, hat eller annan svår händelse? 

30 minuter.

3.

Copingstrategier
& återhämtning

I detta webbinarium går vi igenom 5 faktorer som har betydelse för att hantera svåra händelser i livet, så kallade copingstrategier. Dessa kan ses som vår psykologiska rustning. Forskning visar att dessa egenskaper och strategier hjälper människor att hantera stress framgångsrikt.

30 minuter.

4.

Hantera affektsmitta

Affektsmitta hjälper oss i sociala samspelet med andra människor. Det kan dock bli problematiskt när vi smittas av negativa affekter som sorg, ilska och rädsla, särskilt när vi arbetar i miljöer där vi behöver hantera svåra situationer. 

30 minuter

Anmäl dig till Hantera Ageras webbinarier
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du veta när vi bjuder in till webbinarier.
När du anmäler dig till våra webbinarier läggs du till i Hantera Ageras kontaktregister. Så behandlar vi personuppgifter.

Forskningsbaserat för god effekt

Hantera Agera arbetar på vetenskaplig grund för att stärka motståndskraften mot hot, hat och trakasserier. Webbinarierna ska inspirera till forskningsbaserat, förebyggande arbetsmiljöarbete för att skapa robusta organisationer och individer.

Vi arbetar utifrån den samlade forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende och våra biologiska och psykologiska behov. Våra insatser utformas utifrån pedagogik, specialkunskap om vuxnas lärande och kommunikation.

alltid aktivt deltagande

Webbinarierna är miniworkshops, med informationsdelar kombinerade med tid för reflektion och bearbetning. Det betyder att du som deltagare får möjlighet att diskutera med andra. På så vis får du möjlighet att sätta innehållet i ett sammanhang som är relevant för din arbetssituation.

Webbinarierna är gratis att delta i, ofta korta, och vi håller tiden. Verktyget vi använder är Zoom. Du behöver inte ladda ner Zoom för att kunna delta, Zoom funkar i en vanlig webbläsare.

skicka meddelande

Behöver ni en injektion
i er verksamhet?

Hantera Ageras webbinarier syftar till att vara ögonöppnare. En liten injektion som kan
inspirera till fortsatt arbete med att göra er arbetsmiljö tryggare.

Vill ni att vi kommer till er organisation och håller webbinarium?
Skriv ett meddelande här och berätta vilket av ämnena som är intressant för er.
Vi svarar så snart vi kan.

Så behandlar vi personuppgifter.